استعفای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان پذیرفته نشد
1397-02-05
استعفای رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان پذیرفته نشد

هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان سمنان پس بحث و تبادل نظر در خصوص استعفای جناب آقای مهندس امیرمحسن نیکزاد از سمت ریاست سازمان، با رای قاطع ۸ رای از ۸عضو حاضر در جلسه و بدون حضور وی ،با این استعفا مخالفت کردند.