دبیرخانه کنفرانس: شهرک غرب خیابان ایران زمین، خیابان مهستان، پلاک 10 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، طبقه چهارم
شماره تماس: 42707416-021
پست الکترونیکی: Info@irimec.com

Refresh Code