محورهای کنفرانس


1- انرژی و محیط زیست

2-فناوریهای نوین در سامانه های سرمایش، گرمایش، تهویه مطبوع و تبرید

3-شرایط آسایش و کیفیت هوا در ساختمانها


4-آب و فاضلاب


5-حفاظت ساختمان ها در برابر حریق


6-آینده پژوهی و اقتصاد مقاومتی